YouTube


YouTube

ขายที่ดิน Land For Urgent Sale@Pattaya
Tel. 0852563532

CP ตอกเข็มไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน กพ.64!!!
https://youtu.be/gWD0NyIdf2E

★เรายอมรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
ชำระครั้งเดียว: 1,600,000B
(ตอนนี้ ลดราคา : -50,000B)


ชำระ 2 ครั้ง: 825,000B x 2 ครั้ง

ชำระ 3 ครั้ง: 550,000B x 3 ครั้ง

หลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน
สำนักงานที่ดินจะเปลี่ยนเจ้าของ
Tel. 0852563532 โปรดปรึกษา